Vanaf mijn zeventiende ben ik als musicus verbonden aan diverse kerken. Mijn eerste baan was als organist van de Antonius van Paduakerk in Bleijerheide (Kerkrade). Tijdens mijn conservatoriumstudie werd ik assistent-organist van mijn hoofdvakdocent Jean Wolfs in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. Daarna volgde een benoeming als organist van de Sint Gertrudiskerk in Wijlre, waar ik ook werd aangenomen als dirigent van het aan de kerk verbonden koor.

In 1992 werd ik kerkmusicus van de Heilig Hartkerk in Landgraaf. Ik ben er vaste organist en muzikaal leider van het jeugdkoor, het jongerenkoor Rejoice, het dameskoor en het gemengd koor. Zonodig verzorg ik ook de instrumentale begeleiding van deze koren.

Enkele jaren later werd ik benoemd tot vaste organist van de Sint Pancratiuskerk in Heerlen, wat mijn vertrek uit Wijlre tot gevolg had. Ik speel in de Sint Pancratiuskerk alle diensten en ik leid op zondagochtend de gregoriaanse schola. Ook begeleid ik het gemengd koor dat aan de kerk verbonden is en dat onder leiding staat van Jaap Dekker.

Ik ervaar het als een gelukkige omstandigheid dat ik bij twee kerken in dienst ben waar het belang van goede muziek onderkend en ondersteund wordt - iets wat in deze tijd van ontkerkelijking en bezuiniging allerminst vanzelfsprekend is.